Wykaz zadań 2010r.

W planie budżetowym Miasta  Chorzów na rok 2010, w zakresie infrastruktury drogowej, do realizacji wytypowano zamierzenia budowlane, które tabelarycznie ujęte zostały w poniższym załączniku. W kolejnym załączniku znajduje się wykaz zadań zrealizowanych przez MZUiM w 2009.

Załączniki: 
Zadania 2010r. - plik .pdf, ok. 52.7 KB
Zadania 2009r. - plik .doc, ok. 60 KB