Drogowe obiekty inżynierskie

Miejski Zarząd Ulic i Mostów zarządza i odpowiada za należyty stan techniczny obiektów mostowych na terenie miasta Chorzów. Dla tychże obiektów prowadzone są książki obiektów mostowych oraz przeprowadzane się cyklicznie przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na przełomie 2007/2008 roku przeprowadzono rozszerzone przeglądy wszystkich obiektów mostowych będących w zarządzie MZUiM.
Przeglądy rozszerzone stały się podstawą do sporządzenia dokumentacji technicznych pozwalających na wykonanie niezbędnych napraw.

W roku 2009 wykonaliśmy remonty następujących obiektów mostowych w krzyżujących się z drogą wojewódzką numer 902 czyli DTŚ:

  1. Wiadukt w ciągu ul. Gałeczki
  2. Wiadukt w ciągu ul. Racławickiej
  3. Wiadukt w ciągu al. BOWID
  4. Wiadukt w ciągu ul. Wolności
  5. Wiadukt w ciągu ul. Dąbrowskiego
  6. Kładka dla pieszych nr 1
  7. Kładka dla pieszych nr 2

Obiekty te wymagały między innymi remontu powłok izolacyjnych chodników, konserwacji łożysk, naprawy oporęczowania i barier energochłonnych. Przy okazji odświeżono również deski gzymsowe, które pomalowano w barwach miasta.

Na lata 2011-2013 planowana jest najwększa inwestycja mostowa czyli remont wysłużonej Estakady