ul.Kościuszki w nowej szacie

Dobiegają końca prace modernizacyjne na ulicy Kościuszki związane z likwidacją torowiska w jezdni. Wykonano oznakowanie poziome oraz zamontowano azyle dla pieszych. W rejonie wlotu ul. Słowiańskiej wydzielono tzw. strefę bezpieczną, która ma na celu ochronę pieszych, ułatwienie wykonywania skrętu w lewo oraz włączanie się do ruchu z ul. Słowiańskiej. Udało się również wygospodarować kilka stanowisk postojowych oraz miejsce na poprowadzenie ciagu pieszo- rowerowego na chodniku po zachodniej stronie jezdni. Planowane jest również uporządkowanie parkowania na jednym z wlotów ul. Krakowskiej oraz w ciągu ul. Mazurskiej. Zminie ulegnie również oznakowanie poziome w rejonie włączenia wjazdu na teren budowanego pawilonu handlowego.

 

Dodaj komentarz