ulica Opolska - przebudowa najprawdopodobniej w okresie wakacyjnym

W ubiegłym roku Miasto Chorzów złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Opolskiej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wniosek otrzymał 66 punktów i został sklasyfikowany na 19-stej pozycji. Niestety do dofinansowania wybrano tylko pierwsze 15 pozycji. Zadania, które swoim zakresem obejmowały przebudowy dróg na pograniczu sąsiednich miast lub Zarządów mogły zdobyć nawet do dwudziestu punktów więcej. Niestety pomimo rozmów prowadzonych z przedstawicielami Miasta Świętochłowice nie udało się spowodować podpisania stosownego porozumienia w tym zakresie. Miasto Świętochłowice bowiem nie planuje w najbliższym czasie robót drogowych na styku z ulicą Opolską. Do porozumienia potrzebna była Uchwała Rady Miasta Świętochłowice (np. o wpisaniu zadania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego). Punktów więc w ocenie wniosku zabrakło.

 

W związku z niskimi cenami robót drogowych na rynku, pojawiły się szanse na uzyskanie dofinansowania w jeszcze tym roku, gdyż nie wszystkie środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zatwierdzonych wniosków.  Obecnie ceny robót drogowych oscylują w granicach 40-50% kosztorysu inwestorskiego. Za zgodą Prezydenta Miasta  w przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg na realizację robót. Jest wielce prawdopodobne, że uzyskamy dofinansowanie z NPPDL, jeśli nie, w budżecie Miasta na ten cel zaplanowane jest 1,5 mln złotych więc przy utrzymujących się niskich cenach kwota ta powinna wystarczyć.

Realizację należałoby rozpocząć w tym roku również z innego powodu. Pozwolenie na budowę jest z 2007 roku i jego ważność wygaśnie we wrześniu bieżącego roku. Jeśli nie rozpoczniemy robót trzeba będzie aktualizowac projekt i uzyskać nowe pozwolenie na budowę.

"Przebudowa ulicy Opolskiej" podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przebudowę istniejącego odcinka od ul. Janasa do ul. Składowej,  w ramach którego ma zostać wymieniona nawierzchnia jezdni, chodników, wydzielone miejsca postojowe, zatoki autobusowe  oraz wybudowana ścieżka rowerowa. Etap drugi obejmować będzie budowę odcnika ulicy Opolskiej od ulicy Składowej do ul.Ślężan w Świętochłowiach w ramach, którego wybudowana zostanie jezdnia wraz z nową konstrukcją, chodnik i ścieżka rowerowa. Na tym odcinku konieczne jest wybudowanie oświetlenia ulicznego. Wartość zadania oszacowana została na niecałe 2,9 mln złotych z czego 1,5 mln pochodzić ma z budżetu Miasta.

 

Poniżej lista rankingowa z 2009 roku oraz lista zatwierdzonych do dofinansowania wniosków z roku 2009. O wynikach dodatkowej kwalifikacji natychmiast poinformujemy.

 

Dodaj komentarz