ul. Stefana Batorego doczeka się remontu?

Miasto Chorzów uzyska w roku 2012 dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 9405 S ulicy Stefana Batorego w Chorzowie na odcinku od ul. Czempiela do ul. Szpitalnej.  Złożony wniosek zakwalifikowany został na 6 pozycji i uzyskał 21,6 pkt (max nota 25,4). Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 3.333 mln zł spodziewana dotacja 0,999 mln zł.

 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie MZUiM ogłosi przetarg na realizację robót. Ze względu na bardzo duże natężenie ruchu na tym ciągu komunikacyjnym prace drogowe będą realizowane w okresie wakacyjnym 2012 roku. Zasadniczym założeniem opracowanej dokumentacji projektowej jest wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, która obciążona dużym ruchem pojazdów ulega z roku na rok znaczącej degradacji.

Fotografie

Dodaj komentarz