ul. Leśna Projekt zagospodarowania terenu - realizacja od lipca br.

W lipcu rusza budowa ul. Leśnej. Realizowany  będzie w pierwszej kolejności Etap II tj. od ul. Podmiejskiej do ul. Piekarskiej czyli od ( km 0+235,00 do km 0+904,31).

 

To najtrudniejszy i najkosztowniejszy odcinek ulicy jaki należy wybudować. W zakres robót, oprócz robót drogowych, należy zrealizować między innymi: przebudowę sieci elektroenergetycznych,  wodociągowej, teletechnicznej, przebudowę przejazdów kolejowych bocznicowych. Stosowne pozwolenie na realizację robót już posiadamy, wyłoniony został już też wykonawca robót. Koszt realizacji zadania 4,3 mln PLN.  Poniżej plan zagospodarowania.

Budowa tego odcinka to kolejny krok ( po Leśnej II) do zbudowania alternatywnego dla ul. Stefana Batorego ciągu komunikacyjnego łączącego autostradę A4 z ulica Armii Krajowej. Mieszkańców "Starego Osiedla" chcemy uspokoić. Na odcinku ulicy Odrodzenia od pętli autobusowej oraz na ulicy Podmiejskiej nie będzie odbywał się ruch samochodów ciężarowych. Zostanie tam wprowadzona odpowiednia organizacja ruchu.

Dodaj komentarz