Trzyniecka - podsumownie

W kwietniu 2011 roku zakończyliśmy remont ulicy Trzynieckiej w Chorzowie Batorym. Konieczność remontu wynikała z fatalnego stanu technicznego jezdni głównie w rejonie przychodni. W ramach prac wykonano nową nawierzchnie jezdni, fragment ścieżki rowerowej, zmieniono nawierzchnie chodników.

Na skrzyżowaniu ulic Długiej i Trzynieckiej w okolicy placu zabaw wykonane zostało tzw „wyniesione” skrzyżowanie o nawierzchni z kostki kamiennej z wyznaczonymi przejściami dla pieszych, które wymusza na kierowcach ograniczenie prędkości zarówno na kierunku głównym jak i wlotach podporządkowanych. W miejscu tym często dochodziło do kolizji ze względu na brak widoczności przy wjeździe na skrzyżowanie z końcowego odcinka ul. Trzynieckiej. Liczymy na to, że   te niebezpieczne sytuacje  już się nie powtórzą.

W roku 2010 zakryto Rawę co pozwoliło nam na wykonanie lokalnego połączenia drogowego w miejscu gdzie wcześniej zlokalizowany był mostek.  Dla mieszkańców będzie on stanowił skrót do ul. Racławickiej i DW 902. Nawierzchnia przejazdu jest wykonana z kostki kamiennej i tak ukształtowana, żeby uniemożliwić rozwijanie nadmiernych prędkości i została zawężona do jednego pasa ruchu z ustanowionym pierwszeństwem. Ruch samochodów ciężarowych został wyeliminowany odpowiednim oznakowaniem pionowym (ograniczenie dla ruchu pojazdów powyżej 1,5T). W miejscu tym ścieżka rowerowa łączy się z wykonaną w ubiegłym roku  trasą rowerową wzdłuż Rawy. Prace pierwotnie miały się zakończyć w ubiegłym roku, ale zostały wstrzymane na czas wymiany wodociągu i kanalizacji, którą prowadziło Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji.

 

Dodaj komentarz