Strzelców Bytomskich - do remontu, Skrzyżowanie Łagiewnickiej - Pudlerskiej - Karola Miarki - Mariańskiej do przebudowy

 

Rada Miasta na ostatniej Sesji zaakceptowała zmiany w budżecie MZUiM, które pozwolą nam wykonanie jeszcze w tym roku dwóch niewielkich, ale istotnych zadań. Wśród nich znalazły się dwie realizacje:Remont ul. Strzelców Bytomskich

Już z początkiem sierpnia ruszy remont ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wandy do 75 Pułku Piechoty. Ze względu na zły stan techniczny i występujące deformacje na jezdni  i chodnikach konieczne jest jego wyremontowanie.  Istniejąca nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej nie nadaje się do dalszej eksploatacji przy tak dużym natężeniu ruchu jaki obecnie tu panuje. Przygotowana została dokumentacja projektowa, z której wynika potrzeba wykonania wzmocnienia konstrukcji podbudowy. Kostka kamienna na jezdni  zostanie zastąpiona nawierzchnią z asfaltobetonu. Poprawi to znaczenie komfort przejazdu. Na chodnikach zostanie ułożona kostka betonowa. Kamienna kostka granitowa natomiast zostanie czasowo złożona na zapleczu MZUiM i posłuży w przyszłości do remontu bardziej reprezentacyjnych ulic naszego Miasta.Przebudowa skrzyżowania Łagiewnickiej - Pudlerskiej - Karola Miarki - Mariańskiej

W sierpniu ruszy również przebudowa skrzyżowania. Stan techniczny oraz olbrzymi obszar na skrzyżowaniu ulic Mariańskiej - Łagiewnickiej - Pudlerskiej - Karola Miarki zmusza nas do wykonania remontu. Nawierzchnia jezdni jest mocno zdeformowana i spękana, natomiast nieuzasadniona ruchowo rozległość skrzyżowania sprawia, że rondo jest niebezpieczne, bo kierowcy - zwłaszcza przyjezdni - często nie stosują się do oznakowania i przejeżdżają na wprost z ul. Karola Miarki w kierunku ul. Mariańskiej.  Planujemy rozszerzyć wyspę środkową oraz wydzielić zieleńce zawężając do niezbędnego minimum powierzchnię jezdni.  Znacznie ograniczy to koszt remontu, a zniknie nikomu nie potrzebne i niewykorzystane "lotnisko" jakie tworzy tam jezdnia. W latach ubiegłych wymieniliśmy odcinkami nawierzchnię jezdni i podbudowę ul. Łagiewnickiej ulicy Krzyżowej w kierunku ronda. Teraz wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania wraz z chodnikami, obsadzeniem terenów zielonych oraz modernizacją  i wykonaniem nowoczesnego oświetlenia. W trakcie robót przebudowany zostanie również system odwodnienia drogi tak, aby woda deszczowa z ulicy Karola Miarki nie przedostawała się drogą wewnętrzną w kierunku niżej położonych budynków.Obecnie weryfikowane są oferty złożone w przetargach. Sądzimy, że podpisanie umów nastąpi w połowie lipca.

Dodaj komentarz