Stefana Batorego wyremontowana.

 

Zgodnie z założonym terminem pod koniec września 2012r zakończyła się przebudowa ulicy Stefana Batorego na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Szpitalnej.

Prace objęły remont jezdni, a także przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nasadzenia drzew i krzewów. Dodatkowo nad przejściami dla pieszych zamontowane zostały oprawy ze źródłami światła

LED. Dzięki likwidacji drzew rosnących w skrajni drogowej oraz dzięki wymianie nawierzchni możliwe stało się wprowadzenie zmiany organizacji ruchu polegającej na wydzieleniu relacji lewoskrętnych na prawie wszystkich skrzyżowaniach. W trakcie przebudowy

przeprowadzono pełną wymianę detekcji (pętli indukcyjnych) na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Zły stan nawierzchni przed przebudową powodował częste awarie detekcji i zaburzenia w koordynacji pracy sygnalizacji.

Zakres robót pod względem technologii podzielony został na trzy odcinki.

Od ul. Brzozowej do ul. Czempiela został wykonany recykling na zimno istniejących dolnych warstw bitumicznych polegający na wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej (MCE) oraz ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej.

Pełne wykorytowanie i budowa nowych warstw konstrukcji jezdni zostało wykonane na odcinku od ul. Czempiela do ul.. Granicznej.

Frezowanie istniejących warstw bitumicznych, a następnie wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatką stalową oraz ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z SMA, wykonano na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szpitalnej.

Realizowane zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój .

Łącznie przebudowane zostało prawie 1,3 km drogi. Wartość inwestycji wyniosła 3 507 548,54 zł, z tego 2 700 552,11 zł pochodziło z budżetu miasta, natomiast 806 996,43 zł z budżetu państwa.

Dodaj komentarz