Rusza remont estakady

Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje, że w dniu 23.01.2012 r. rozpoczęte zostaną prace związane z realizacją I-go etapu remontu wiaduktu drogowego (estakady) położonej w ciągu ul. Katowickiej (droga krajowa nr 79).

 

 

W związku z powyższym zamknięta zostanie dla ruchu pieszych i pojazdów kołowych zachodnia część estakady, po której odbywa się ruch w kierunku Katowic.

 

Utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych

Na czas realizacji prac remontowych zaprojektowano tymczasowe przekierowanie ruchu na jezdnię wschodnią estakady, na której ruch odbywać się będzie dwukierunkowo (jednym pasem ruchu w kierunku Katowic, drugim w kierunku Bytomia). Przekierowanie pojazdów na jezdnię wschodnią nastąpi w rejonie skrzyżowania z ul. Krakusa. Kierujący poruszający się po estakadzie pasem ruchu w kierunku Katowic - przed skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego i Konopnickiej zostaną ponownie przekierowani tymczasowym przejazdem (przewiązką) na zachodnią jezdnię ulicy Katowickiej.

Ruch kołowy na skrzyżowaniu ulic: Katowicka - Dąbrowskiego - Konopnickiej będzie kierowany podobnie jak dotychczas, za pomocą sygnalizacji świetlnej, której program został zoptymalizowany dla zapewnienia maksymalnej przepustowości skrzyżowania. Zmianie ulegnie organizacja ruchu na wylocie z ul. Dąbrowskiego, gdzie lewoskręt w kierunku Bytomia możliwy będzie jedynie z lewego pasa a nie - jak było dotychczas - z obu pasów.

Ponadto zamknięta dla ruchu kołowego zostanie łącznica estakady łącząca ulicę Katowicką z ul. Powstańców. Nie będzie więc możliwy wjazd na estakadę z ul. Powstańców. Dla pojazdów korzystających do tej pory z łącznicy zostanie wyznaczony objazd ulicami: Powstańców - Sobieskiego - Dąbrowskiego. Ze względu na przypuszczalne duże obciążenie tego objazdu zalecamy korzystanie również z połączenia z ulicą Katowicką poprzez ulicę Kościuszki i Parkową. Dla pojazdów poruszających się ul. Dąbrowskiego od strony ul. Hajduckiej i chcących kontynuować jazdę w kierunku Katowic, zalecamy objazd ulicami: Kopernika i Krasickiego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ul. Katowicka w związku z prowadzonymi robotami nie zostaje zamknięta a jedynie zostaje ograniczona jej przepustowość. Dlatego objazdy wyznaczone dla kołowego ruchu tranzytowego mają charakter objazdów zalecanych.

W kierunku Bytomia wyznaczono dwa objazdy zalecane ulicami:

  • Drogową Trasą Średnicową (DW 902) od wysokości Centrum Handlowego Silesia City Center w Katowicach do węzła “Nomiarki” - Nomiarki - 75 Pułku Piechoty - Żołnierzy Września - 3 Maja - do Katowickiej,
  • Parkową - Kościuszki - Krakowską - Poznańską - Nową - do Katowickiej.

W kierunku Katowic objazd zalecany wyznaczono ulicami:

  • 3 Maja - Żołnierzy Września - 75 Pułku Piechoty - Nomiarki - do Drogowej Trasy Średnicowej.

Możliwy jest również objazd ulicami:

  • Nową - Poznańską - Siemianowicką (alternatywny dojazd do Katowic) - Kościuszki - Parkową - do Katowickiej.

 

Utrudnienia w ruchu pieszych

W związku z zamknięciem dla ruchu pieszych chodnika położonego w ciągu ul. Katowickiej na odcinku pomiędzy ul. Krakusa i pochylnią prowadzącą do ul. Faski, nastąpiła konieczność wyznaczenia alternatywnej trasy łączącej ww. miejsca. Prowadzona ona będzie ulicami: Krakusa - Floriańską - Sienkiewicza - pl. Dworcowy - ul. Pocztowa - ul. Faski. Na trasie tej - w obu kierunkach - ustawione zostaną czytelne tablice informacyjne. Ponadto ze względu na konieczność wygrodzenia terenu przyległego do remontowanej estakady (ogrodzenie stałe) wprowadzono następującą zmianę:

  • obejście strefy prowadzonych robót pod estakadą w Rynku - ruch pieszych możliwy będzie ciągiami pieszymi położonymi obustronnie wzdłuż ul. Rynek (przedłużenie ul. Powstańców) oraz ciągiem pieszym wzdłuż starego przebiegu ul. Katowickiej.

 

Utrudnienia w ruchu komunikacji zbiorowej

W celu zminimalizowania opóźnień w kursowaniu autobusów komunikacji zbiorowej spowodowanych zatorami drogowymi - MZUiM zalecił uwzględnienie w realizowanym projekcie zmiany organizacji ruchu - tzw. buspasów. Uwarunkowania drogowe pozwoliły na wyznaczenie z obu kierunków - ponad 500 m odcinków buspasów bezpośrednio przed miejscem robót.

Ich funkcjonalność będzie zależała wyłącznie od kultury i zdyscypilnowania kierowców. Dlatego apelujemy o ścisłe stosowania się do oznakowania w rejonie robót.

Nie przewiduje się zmian i utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej na trasie Katowice - Bytom, dlatego apelujemy, aby w czasie trwania remontu estakady w większym stopniu korzystać z komunikacji tramwajowej.

 

Szczegółowa informacja o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej znajduje się na stronie KZK GOP

 

Za powstałe utrudnienia w ruchu spowodowane pracami remontowymi - przepraszamy i apelujemy o cierpliwość.

Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie objętej zmianą organizacji ruchu i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania pionowego i poziomego.

 

Plan zalecanych objazdów

 

Projekt organizacji ruchu

 

Dodaj komentarz