Ruch częściowo okrężny - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej/Żelaznej/Dyrekcyjnej

 

Od poniedziałku 11 lipca br. ruch ulicą Szpitalną w kierunku ulicy Armii Krajowej odbywać się będzie po obwiedni częściowo wybudowanego ronda.  W związku z zakończeniem prac na części ronda możliwy będzie wjazd z ul. Szpitalnej w ul. Żelazną. Z ulicy Żelaznej można będzie skręcić w ul. Szpitalną w kierunku ul. Armii Krajowej. Ta informacja najbardziej ucieszy kierowców i firmy transportowe świadczące usługi dla Huty Batory w związku z wprowadzonym wcześniej objazdem.

 

Roboty drogowe prowadzone  będą jeszcze w okolicach szpitala gdzie remontowane są chodniki i wymieniana będzie nawierzchnia jezdni oraz na tej części skrzyżowania na której dotychczas odbywał się ruch.

Prosimy zwrócić szczególna uwagę na wprowadzone oznakowanie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na trasie prowadzonego objazdu oraz w strefie prowadzonych robót.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 30 licpa br.

Mamy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów i uda nam się dotrzymać terminu zakończenia.

Na terenie ronda i wokół prowadzone są nasadzenia drzew i krzewów. Niestety codziennie sadzonki są wykopywane przez nieznanych sprawców. Apelujemy do mieszkańców, kierowców o interweniowanie w przypadku stwierdzenia przypadków kradzieży.

Dodaj komentarz