Rozpoczynają się utrudnienia w ruchu...

Informujemy, że od najbliższego piątku (15.06.br) poruszanie się po niektórych rejonach Chorzowa może być znacznie utrudnione. Zaczyna się bowiem realizacja zaplanowanych drogowych robót remontowych na ul. St. Batorego i ul. Siemianowickiej.

Na ulicy Stefana Batorego od dnia 15.06.br w związku z realizacją I etapu robót - zostanie wyłączony z ruchu pas jezdni w kierunku autostrady A-4 na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Czempiela. Na odcinku tym obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy ( do centrum) a objazd w kierunku autostrady prowadzony będzie ulicami: Łukasińskiego – Karpacka – Czempiela. W celu utrzymania odpowiedniej przepustowości na ul. Karpackiej zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania pojazdów.

Od dnia 18.06.br w związku z przystąpieniem do przebudowy ul. Siemianowickiej – zostanie ona całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Harcerską. Główne trasy objazdowe prowadzone będą:

- w kierunku Katowic (Siemianowic Śl.) ulicami: Kościuszki (odwrócony kierunek jazdy) – Siemianowicką – Kasprowicza – Bytkowską – Harcerską (wprowadzenie ruchu dwukierunkowego) – do ul. Siemianowickiej.

- w kierunku centrum ulicami: Harcerską (wprowadzenie ruchu dwukierunkowego) – Bytkowską – Kasprowicza – Krakowską (wprowadzenie ruchu jednokierunkowego) – do ul. Kościuszki.

Zamknięty zostanie wlot ul. Mazurskiej do ul. Siemianowickiej – na czas robót na ul. Mazurskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Zamknięty zostanie również wlot ul. Bożogrobców do ul. Mazurskiej.

Planowane zmiany organizacji ruchu zostały szczegółowo przeanalizowane i zaopiniowane przez MZUiM pod kątem optymalizacji etapowania robót i zminimalizowania utrudnień w ruchu kołowym. Kulminacja robót została zaplanowana na okres wakacyjny, kiedy natężenie ruchu kołowego w mieście spada o ok. 20 %. Pomimo tego utrudnienia w ruchu będą odczuwalne dla mieszkańców Chorzowa – dlatego apelujemy o wyrozumiałość, zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu (szczególnie o respektowanie wprowadzonych zakazów zatrzymywania się).

Zmiany na trasach przejazdu autobusów - remont ul. Siemianowickiej

Zmiana organizacji ruchu i trasy objazdów - remont ul. Siemianowickiej

Zmiany na trasach przejazdu autobusów - remont ul. Batorego

 

Dodaj komentarz