Rozpoczęcie remontu ulic Wolności i Dąbrowskiego

Informujemy, że w dniu 12.05.2015 r. (wtorek) w godzinach porannych, w związku z rozpoczęciem realizacji remontów ulic:

  1. Dąbrowskiego (pasy ruchu prowadzące w kierunku ul. Armii Krajowej) na odcinku pomiędzy łącznicą DW 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) w kierunku Świętochłowic i ulicą Armii Krajowej,
  2. Wolności (pas ruchu prowadzący w kierunku ul. Strzelców Bytomskich) na odcinku od granicy z miastem Świętochłowice do skrzyżowania z ulicami Strzelców Bytomskich/Hajducką,

wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. ze względu na zakres prowadzonych robót w ciągu ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich/Hajducką do skrzyżowania z ul. Katowicką (w Świętochłowicach) wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów prowadzony w kierunku Świętochłowic,
  2. ze względu na zakres prowadzonych robót w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z łącznicą DW 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) z kierunku Katowic wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów prowadzony w kierunku centrum miasta,
  3. ze względu na potrzebę obsługi ruchu pojazdów związanego z dojazdem pojazdów w kierunku m.in. Chorzowa Batorego z kierunku centrum miasta w ciągu ul. Omańkowskiej wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów prowadzony w kierunku ul. Wolności,
  4. ze względu na potrzebę zapewnienia obsługi Zespołu Szpitali Miejskich oraz mieszkańców okolicznych budynków odwrócony zostanie kierunek ruchu pojazdów w ciągu ul. Głogowskiej na odcinku pomiędzy ulicami Pułaskiego i Strzelców Bytomskich oraz wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy w ciągu ul. Pułaskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Cieszyńską i skrzyżowaniem z ul. Głogowską.

Wyznaczone zostaną lokalne objazdy, których układ przedstawiony został w załączonej grafice.

Wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji zbiorowej, na temat których informację znajdziecie Państwo na stronach KZK GOP .

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

ul. Wolności

 

ul. Dąbrowskiego

[mt]

Załącznik: 

Dodaj komentarz