Rozkradzione rondo "naprawione"

Wprowadzając zmianę organizacji ruchu  i wyznaczając tymczasowe rondo na skrzyżowaniu ulic Nomiarki i łącznicy z DW 902 (DTŚ) przeprowadziliśmy szereg analiz i obserwacji badając m.in. przejezdność nowego ronda. Nie przewidzieliśmy jednak, że niektórzy kierowcy pomimo tak dużej średnicy zewnętrznej ronda, potraktują rondo mało poważnie i nie będą się starali przejeżdżać przez nie z należytą uwagą - niszcząc przy okazji gazony tworzące środkową wyspę. Tym bardziej nie spodziewaliśmy się, że gazony będą tak atrakcyjne, że będą sukcesywnie kradzione.

Zarówno kierujący samochodami ciężarowymi jak i osobowymi (co nas dziwi !) upodobali sobie to miejsce i notorycznie uszkadzają ulożoną z gazonów wyspę środkową choć miejsca do jazdy po obwiedni jak widać na zdjęciu jest bardzo dużo. Rondo jest widoczne z dużej odległości, a w nocy oświetlane trzema lampami LED. Nie pomogło ustawienie skrajników i bieżące odnawianie oznakowania poziomego. W miniony piątek zdecydowaliśmy się na ustawienie barier separujących z tworzywa wypełnionych piaskiem i obsadzenie wyspy środkowej  kwiatami. Zlokalizowanie w ubiegłym roku ronda w tym miejscu (na trasie objazdu w związku zremontem Estakady) zlikwidowało ogonek samochodów jaki ustawiał się na łącznicy z DTŚ i usprawniło ruch w tym miejscu na wszystkich relacjach. Z każdego wlotu można płynnie włączyć się do ruchu.  Prosimy więc kierowców - szczególnie dużych pojazdów  - o korzystanie z jedni przy przejeździe przez rondo a nie z wyspy środkowej, która (w przeciwieństwie do minironda) jest nieprzejezdna. W ostatnich tygodniach z wyspy zaczęły znikać gazony skradziono jakieś 20 szt. Trudno ustalić komu się przydały jednak poszukiwania rozpoczniemy od pobliskich ogródków.

Dodaj komentarz