Rondo w 8 dni! Zjazd z łącznicy DTŚ w ul. Nomiarki przebudowany

Zaledwie 8 dni potrzebował wykonawca robót, aby przebudować skrzyżowanie łącznicy DW 902 (DTŚ) z ul. Nomiarki na rondo. Miejsce to było bardzo problematyczne. W godzinach szczytu kolejka samochodów ustawiała się już na wiadukcie na DTŚ.

Brak widoczności i duża prędkość pojazdów poruszających się ulicą Nomiarki utrudniała bezpieczne włączenie się do ruchu. Mamy nadzieję, że wprowadzona nowa organizacja ruchu usprawni w dużym stopniu ruch i kolejki samochodów na wlotach zniknie. Rondo ma charakter tymczasowy, dlatego też oznakowanie poziome zostało wymalowane na kolor żółty. Trwają prace projektowe nad rozwiązaniem docelowym jednak ze względu na wspomniane wcześniej problemy oraz zbliżający się remont estakady postanowiliśmy taki przejściowy wariant wprowadzić już teraz.

Wyspa środkowa została zbudowana z gazonów i zasypana ziemią. Wiosną przyszłego roku zostanie obsadzona zielenią.  Centralnie na środku ustawiony został nowy słup oświetleniowy z trzema oprawami wykonanymi w technologii LED.

Film z przebudowy skrzyżowania: http://www.youtube.com/watch?v=BOW9vxcxUVU

Od 21 listopada rozpoczną się prace nad korektą łuku na skrzyżowaniu ulic Nomiarki 75 Pułku Piechoty i Raciborskiej gdzie wprowadzona zostanie również nieco zmieniona organizacja ruchu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do nowych znaków. Obserwowaliśmy wiele przypadków jazdy " na pamięć" pomimo wcześniej wprowadzonych informacji o zmianie pierwszeństwa.

Dodaj komentarz