Rondo Górnicza-Racławicka- Hajducka układanie nawierzchni jezdni - Zakmnięcie ul. Racławickiej i Hajduckiej

Informujemy, że w dniach 11-12 czerwca ( piątek- sobota) na budowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Racławickiej - Górniczej - Hajduckiej realizowany będzie ostatni etap modernizacji - czyli modernizacja zatoki przystankowej i ułożenie nowej nawierzchni jezdni na rondzie. Dotychczas w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu kołowym staraliśmy się utrzymać przejazd w relacji: Racławicka - Hajducka, jednakże modernizacja zatoki oraz poprawne ułożenie nawierzchni jezdni wymaga wyłączenia z ruchu całego rejonu skrzyżowania tj. zamknięcia ulic:

- ul. Racławickiej na odcinku od ul. Sportowej do Hajduckiej,

- ul. Hajduckiej na odcinku od ul. Górniczej do Działkowej.

Objazd wyłączonego fragmentu ulic będzie odpowiednio oznakowany. Trasy autobusów 165 oraz 998 nie ulegną istotnej zmianie - objazd dla autobusów będzie prowadzony ulicami: Sportowa - Działkowa. Na czas objazdu prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu zatrzymywanie się na ulicy Sportowej i Działkowej..

Dodaj komentarz