Remont wiaduktu w ciągu pl. Św. Jana

Informujemy, że w dniu 7.01.2015 r. (środa) rozpoczęte zostaną prace związane z remontem wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciagu pl. Św. Jana w rejonie skrzyżowania z ulicami Legnicką, Maciejkowicką i Adamieckiego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wyłączenia z ruchu pojazdów ww. obiektu. Wyznaczony zostanie objazd prowadzony ciągiem ulic Rodziewiczówny - Królowej Jadwigi - Legnicką.

Planowany termin zakończenia robót: czerwiec 2015 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonego objazdu.

[mt]

Dodaj komentarz