Remont Trzynieckiej rozpoczęty i wstrzymany

Na początku listopada miało miejsce przekazanie placu budowy dla ostatniego przewidzianego na 2010 rok zadania drogowego tj. "Remont ul. Trzynieckiej". Jak się okazało budowa ta nie będzie mogłą być w całości zrealizowana w bieżącym roku. W zakresie robót przewidziano między innymi wykonanie nowych chodników, ścieżki rowerowej, nowej nawierzchni jezdni, która zwłaszcza na wysokości poradni jest bardzo zniszczona.

Na skrzyżowaniu ulic Długiej i Trzynieckiej jezdnia będzie miała nawierzchnię z kostki kamiennej i zostanie "wyniesiona" ponad istniejące nawierzchnie o kilka centymetrów co skolei spowoduje konieczność ograniczenia prędkości na drodze w obrębie placu zabaw. W ramach zadania wykonany zostanie również lokalny przejazd przez zarurowaną już Rawę o parametrach uniemożliwających przejazd samochodów ciężarowych.

CHŚPWiK dokonało oględzin stanu technicznego kanalizacji i okazało się, że konieczna jest jej natychmiastowa wymiana na całej długości ulicy Trzynieckiej. W niepewnym stanie technicznym jest także wodociąg tak więc te sieci również zostaną wymienione na koszt przedsiębiorstwa wodociągów. Tym samym wykonawca drogowy może realizować wyłącznie ścieżki rowerowe i chodniki w obrębie Rawy na pozostałym odcinku teren budowy zostanie przekazany CHŚPWiK.

Remont ulicy Trzynieckiej nie miał szczęścia i dokończenie dokumentacji projektowej przeciągało się z powodu braku porozumienia z PEC w sprawie likwidacji nietypowego jak na dzisiejsze czasy nadziemnego przekroczenia Rawy ciepłociągiem. Ostatecznie MZUiM nie zgodził się na sfinansowanie przebudowy dość długiego odcinka sieci ciepłownieczej wraz z napowietrznym ciepłociągiem za pieniądze miejskie i trasę drogi, chodników i ścieżki rowerowej poprowadzono bez naruszaniu tej konstrukcji.  

Miejmy nadzieję, że pogoda utrzyma sie jeszcze jakiś czas i uda się Przedsiębiorstwu Wodociągów szybko uporać się z  kanalizacją i siecią wodociągową, tak aby niezwłocznie przystąpić do robót drogowych. Sądzimy jednak, że zakończenie robót drogowych nastąpi dopiero w roku przyszłym.

Dodaj komentarz