Remont jezdni al. Wojska Polskiego - rozpoczęcie robót wstrzymane ze względów technicznych

UWAGA !!! ROZPOCZĘCIE ROBÓT ZOSTAŁO WSTRZYMANE PRZEZ MZUIM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH LEŻĄCYCH PO STRONIE WYKONAWCY

 

 

 

 

 

 

 

 

(Informujemy, że od dnia 17.11.2012 r. (sobota) firma Skanska rozpocznie prace związane z renowacją nawierzchni jezdni al. Wojska Polskiego.

W związku z powyższym:

- na czas frezowania starej nawierzchni i prowadzenia prac przygotowawczych (17.11.2012 r., sobota):1. ruch pojazdów poruszających się ciągiem al. Wojska Polskiego prowadzony będzie jednokierunkowo od skrzyżowania z ul. Katowicką do skrzyżowania z ul. Gałeczki/Górniczą,2. dla kierujących poruszających się ciągiem ul. Gałeczki (z kierunku DW nr 902 “DTŚ”) i ul. Górniczej w kierunku al. Wojska Polskiego wyznaczone zostaną objazdy: od ronda ulicą Gałeczki - ul. Katowicka - do skrzyżowania ul. Katowickiej z al. Wojska Polskiego i Parkową,

- na czas asfaltowania warstwy wiążącej jezdni (18.11. 2012 r., niedziela) i asfaltowania warstwy ścieralnej jezdni (24-25.11.2012 r., sobota, niedziela):1. al. Wojska Polskiego zamknięta zostanie dla ruchu kołowego, utrzymany zostanie ruch na relacji pomiędzy ulicami Tysiąclecia i Dębową,2. dla kierujących poruszających się ciągiem ul. Parkowej i Katowickiej (z kierunku Katowic) do ul. Gałeczki wyznaczone zostaną objazdy prowadzone: ul. Katowicka - ul. Dąbrowskiego - ul. Sobieskiego - pl. Matejki - ul. Krasickiego - ul. Katowicka - ul. Gałeczki.

- w okresie pomiędzy asfaltowaniem warstwy wiążącej i asfaltowaniem warstwy ścieralnej jezdni, ruch pojazdów ciągiem al. Wojska Polskiego odbywać się będzie dwukierunkowo z ograniczoną prędkością przejazdu.

Na czas prowadzenia ww. remontu przewidziane są zmiany w trasach przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach KZK GOP.Uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w strefie prowadzonych robót i na trasie wprowadzonych objazdów.)

Dodaj komentarz