Remont Estakady - Umowa o dofinansowanie podpisana

W Warszawie 27 maja 2010r. podpisana została umowa pomiędzy miastem Chorzów a Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi krajowej nr 79 ulicy Katowickiej w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców.

Umowę ze strony Skarbu Państwa podpisała Anna Siejda dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, miasto Chorzów reprezentował Marek Kopel Prezydent Chorzowa. Chorzów otrzyma dofinansowanie w kwocie nie większej niż 25 788 520 zł. Planowany całkowity koszt wykonania projektu wynosi 30 509 015 zł. Różnicę w wydatkach pomiędzy całkowitym kosztem a dotacją uzyskaną przez miasto wynosi 4 720 000 zł. Modernizacja odcinka Drogi Krajowej Nr 79 wraz z estakadą, od ul. Konopnickiej do ul. Metalowców obejmuje między innymi: rehabilitację ustroju nośnego estakady, wykonanie nowej hydroizolacji obiektu, wymianę systemu odwodnienia, wymianę barier ochronnych na estakadzie, wymianę dylatacji poprzecznych, zabudowę ekranów akustycznych na estakadzie, a także ułożenie nowych nawierzchni asfaltobetonowych na całym przewidzianym do remontu odcinku Drogi Krajowej Nr 79 (ul. Katowickiej) wraz z estakadą. Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie. Pierwszy przetarg ogłoszony przez MZUiM na wykonawcę zadania może jednak zostać unieważniony, gdyż wszystkie oferty na wykonanie zadania znacznie odbiegają od założonej wartości inwestorskiej. Decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych dni.Jak planuje MZUiM, rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w drugiej połowie 2010r. Rozpoczęcie robót drogowo - mostowych planowane jest na pierwszą połowę 2011 roku. W wyniku wcześniej przeprowadzonych ekspertyz technicznych i kontroli okresowej w roku 2007/2008 ocena obiektu wskazała na bezwzględną konieczność wykonania remontu kapitalnego.To największa jak do tej pory inwestycja drogowa w historii naszego miasta, która uzyskała dofinansowanie ze środków Unijnych. Przypomnijmy, że w ostatnich latach Miasto otrzymało dotację między innymi na:- budowę ul. Nowej,- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Stefana Batorego-Radoszowskiej-Niedźwiedziniec,- przedbudowę skrzyżowania ulic Katowickiej i Nowej, - przebudowę ul. 3-go Maja od ul. Styczyńskiego do Żołnierzy Września,- przebudowę skrzyżowania ulic 3-go Maja i Katowickiej wraz z modernizacją przejazdu tramwajowego,- przebudowę ulicy Kluczborskiej,- budowę ściężki rowerowej Kokociniec - Stadion Śląski,- Program Bezpieczne przejście dla pieszych,oraz częściowe sfinansowanie (50%) dokumentacji projektowej potocznie mówiąc obwodnicy Chorzowa. źródło: www.chorzow.eu , MZUiM Chorzów

Dodaj komentarz