Remont estakady od stycznia 2012

Już od stycznia 2012 roku czekają nas spore utrudnienia w ruchu w związku z remontem estakady przebiegającej nad chorzowskim rynkiem w ciągu drogi krajowej nr 79. W końcowych dniach listopada do MZUiM wpłynął wielobranżowy projekt budowlany. Trwa weryfikacja i sprawdzanie zgodności przyjętych rozwiązań z PFU, który stanowił wytyczne i podstawy do projektowania.

 

Wszystkie "detale" będą dopracowywane na etapie szczegółowych projektów wykonawczych. Zatwierdzenie projektu budowlanego i projektu rozbiórek pozwoli na rozpoczęcie robót po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

 

Estakada składa się z dwóch niezależnych obiektów. Pozwala na wyłącznie i wyremontowanie w całości najpierw jednej nitki, a później drugiej. W pierwszej kolejności zostanie wyłączona z ruchu nitka w kierunku Katowic ze względu na dużo większy zakres robót jakie należy tu wykonać.

Harmonogram realizacji inwestycji już na etapie przygotowywania przetargu został tak skonstruowany, żeby prace dla każdej nitki rozpoczynały się w okresie zimowym, a kończyły po około 8-9 miesiącach w okresie wczesnojesiennym.

Od stycznia przez niespełna 3 miesiące trwać będą prace rozbiórkowe. Trzeba zdemontować wszystkie urządzenia techniczne, instalacje, urządzenia bezpieczeństwa ruchu zarówno na jak i pod obiektem. Rozebrać istniejące nawierzchnie jezdni i chodników. Rozebrać warstwy izolacji, deski gzymsowe i dylatacje. Od wiosny już w odpowiednich warunkach atmosferycznych rozpoczną się prace właściwe związane z odtwarzaniem obiektu. Układanie nowych nawierzchni przewidziane jest na miesiąc wrzesień.

Jeśli nie będzie przeszkód realizacyjnych od listopada przyszłego roku będzie można rozpocząć remont drugiego obiektu.

Szczegółowe informacje na temat utrudnień w ruchu będą przedstawiane na naszej stronie internetowej na bieżąco, po ostatecznym zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu. DK 79 ulica Katowicka jest obok DW 902 kluczowym ciągiem komunikacyjnym w naszym mieście, dla którego nie ma w Chorzowie alternatywnego o zbliżonych parametrach technicznych gdzie można by przekierować ruch tranzytowy tak więc musimy przygotować się utrudnienia jakie nas czekają.

Zadanie to nosi nazwę: "PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 79 UL. KATOWICKA W CHORZOWIE WRAZ Z ESTAKADĄ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KONOPNICKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ METALOWCÓW" i jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz