Remont Estakady - montaż ekranów pochłaniających

Uzyskanie zezwolenia na relizację przebudowy DK 79 wraz z Estakadą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczacymi ochrony środowiska, poprzedzone zostało procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - potocznie zwaną "decyzją środowiskową".

 

 Decyzja ta narzuciła między innymi konieczność zastosowania w ciągu ekstakady ekranów odbijających (przeźroczystych poliwęglanowych) zamocowanych wzdłuż Estakady natomiast na odcinku od końca obiektu mostowego do ul. Dabrowskiego obowiązek zastosowania akustycznych ekranów pochałniająych. Parametry ekranów tj. ich wysokość, rodzaj i lokalizacja zostały dostosowane do zapisów ww decyzji w oparciu o przeprowadzone pomiary hałasu.  Dzięki temu skutki oddziaływania wywołane hałasem przejeżdżających pojazdów zostaną zniwelowane tym samym komfort mieszkańców, zwłaszcza pobliskich domów znacznie się poprawi. Kolorystyka nawiązuje do kolorystyki zatwierdzonej dla estakady.

W dniu dzisiejszym rozpoczął się montaż aluminiowych ekranów pochłaniających, który potrwa do jutra. Jest też chorzowski akcent. Wykonawca przebudowy firma IMB Podbeskidzie wybrała producenta ekranów akustycznych, którym  jest firma Alumero z siedzibą w Chorzowie.

Dodaj komentarz