Remont estakady - budowa przewiązki między jezdniami

Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje, że w dniu 16.01.2012 r. rozpoczęte zostaną roboty przygotowujące układ drogowy do wyłączenia z ruchu jednej jezdni estakady. Polegać one będą na wykonaniu tymczasowego przejazdu przez pas rozdzielający jezdnie ul. Katowickiej, położony na odcinku pomiędzy estakadą a skrzyżowaniem z ulicami Dąbrowskiego i Konopnickiej.

 

W związku z powyższym w ciągu ul. Katowickiej, wyłączone z ruchu kołowego zostaną pasy ruchu przyległe do przebudowywanego pasa rozdziału.

Prace trwać będą do dnia 23.01.2012 r., w którym rozpoczęta zostanie realizacja I-go etapu remontu estakady obejmująca obiekt mostowy położony od strony Urzędu Miasta.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy, jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie objętej zmianą organizacji ruchu.

Dodaj komentarz