Remont chodników ul. Św.Piotra

 

26 marca odbyło się przekazanie placu budowy na remont chodników wzdłuż ulicy Świętego Piotra na odcinku od ul. K. Miarki do Pl. Mickiewicza w Chorzowie II.

Chodniki będą wykonane z kostki brukowej betonowej koloru szarego, po obu stronach jezdni zostaną wydzielone pasy postojowe w kolorze czerwonym, które będą oddzielone od pozostałej części chodnika kostką kamienną.

Wykonawca zobowiązany jest skoordynować roboty z pracami równolegle prowadzonymi przez Chorzowsko- Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie przebudowy wodociągu na odcinku od ul. Ligonia do ul. K. Miarki.

Inwestycja będzie realizowana etapami, aby maksymalnie zmniejszyć uciążliwość remontu. Zakończenie robót jest przewidziane na drugą połowę czerwca.

 

Dodaj komentarz