Przystanek " Chorzów Stary Szyb Prezydent"

Od 19 października 2012r zmieniona - wydłużona została trasa linii autobusowej 139, który do tej pory kończył bieg na Rynku przy ul. Kościuszki w rejonie Banku Zachodniego.

Było to możliwe po przeprowadzeniu przez MZUiM drobej modernizacji dawnej drogi dojazdowej do Szybu Prezydent od dłuższego czasu już niewykorzystywanej. W koordynacji ze spółką Tramwaje Śląskie S.A zdemontowane zostało torowisko tramwajowe nieczynnej linii nr 12 na odcinku od Lidla do ul. Parkowej. Wykonano nowy ciąg pieszo rowerowy. Dobudowano dodatkowy chodnik umożliwiający swobodne dojście na teren byłej kopalni. Uzupełnione zostały ubytki w nawierzchni drogi dojazdowej z kostki kamiennej z odzysku. Całość robót kosztowała 178 tyś zł. Zadanie zrealizowano z "oszczędności" na zadaniach realizowanych w roku bieżącym przez MZUiM i zostało wpisane do budżetu jako dodatkowe. Na przyszły rok planowane jest wykonanie nowej aranżacji zieleni w tym miejscu.

Wydłużenie linii autobusowej nr 139 umożliwia swobodne przedostanie się podróżującym z Chorzowa Batorego do Chorzowa Strarego bz konieczności przesiadania się w Rynku. Obecnie autobus obsługuje na swojej trasie dodatkowo przystanek Chorzów Plac Hutników, Kościuszki-Budoserwis i kończy bieg właśnie na przystanku "Chorzów Stary Szyb Prezydent" Zmiany wprowadzono równolegle z zmiana organizacji ruchu na Estakadzie.

Dodaj komentarz