Problemy na Strzelców Bytomskich

W związku z trudnościami z terminowym zakończeniem realizacji zadania  MZUiM zmuszony jest odstąpić od Umowy z Wykonawcą. Zakres robót został powtórnie zinwentaryzowany i ogłoszone zostanie nowe postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia Wykonawcy, który dokończy realizację robót.

Mieszkańców i kierowców prosimy o wyrozumiałość.

 

Dodaj komentarz