Pozytywna ocena formalna wniosku na dofinansowanie przebudowy ulicy Leśnej

 

"Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego..." - pod tą nazwą kryje się między innymi przebudowa ulicy Leśnej w Chorzowie w śladzie starej drogi wewnętrznej Huty Batory.

17 sierpnia 2010r złożony został wniosek o dofinansowanie w konkursie:

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa ŚląskiegoPriorytet: VI. Zrównoważony rozwój miastDziałanie/Poddziałanie: Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”Numer naboru: 06.02.01-094/10

17 grudnia 2010r Urząd Marszałkowski opublikował listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Na pozycji 10-tej znajduje się nasz wniosek. Kolejnym etapem konkursu będzie ocena merytoryczno-techniczna. Mamy nadzieję, że wniosek zostanie pozytywnie oceniony również w drugim etapie kwalifikacji co przybliży nas do uzyskania dotacji.

Niestety sumaryczna wartość ocenionych pozytywnie wniosków (wnioskowanego dofinansowania) wynosi 402 mln zł, a wielkość środków do alokacji w konkursie wynosi jedynie 27 mln zł. Konkurencja jest więc ogromna.

Bez względu na wynik konkursu realizacja robót drogowych zakończy się w połowie 2011 roku.

 

Dodaj komentarz