Pozyskiwanie środków na inwestycje drogowe

Usyskanie dotacji na realizację zadań drogowych w większości przypadków odbywa się na zasadach konkursowych. Unia Europejska przekazuje środki, które lokowwane są w przeróżnych programach operacyjnych i rozdysponywane dokładnie na wcześniej ustalone cele. Droga do otrzymania środków pomocowych jest długa i wymaga wielu zabiegów. Przedstawiciele miasta systematycznie śledzą publikacje jednostek wdrażających -  czyli wyznaczonych przez Państwo "opiekunów" programów i wychwytują te, które mogą być realizowane wg aktualnych potrzeb przyszłego beneficjenta - czyli np Miasta Chorzów.

Podstawowym problemem przed jakim staje przyszły beneficjent czyli np Miasto jest to, czy ma środki własne na realizację zadań i w jakiej kwocie. Regionalne programy opercayjne zakładają dofinansowanie na najwyższym poziomie tj do 85%. To świetna informacja, ale jeśli Miasto zgłosi do dofinansowania np inwestycję o wartości 40 mln zł w kasie miasta na to zadanie drogowe musi być zabezpieczone 6 mln zł. Nie jest proste zważywszy, że część bieżących prac drogowych musi być na bieżąco realizowana, a z niektórych stałych opłat nie da się zrezygnować. Pozostaje więc Miastu zaciągnąć kredyt na tą część środków wkładu własnego.

Przyszły beneficjent musi zapełnić swoje szafy (tak na wszelki wypadek) całym zestawem już kompletnych dokumentacji projektowych - oczywiście skrojonych wg możliwości finansowych miasta i czekać jaki konkurs zostanie ogłoszony. W większości przypadków warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie już gotowej, kompletnej dokumentacji projektowej z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko i pozwoleniem na budowę. W przeciwnym przypadku wniosek odpada już ze względów formalnych i nie zostaje zakwalifikowany do oceny merytorycznej. konkursy rozpisywane są różnie, a to można zgłosić inwestycje o wartości powyżej 40mln, a to wyłącznie na drogach krajowych. W innych przypadkach,  tylko na drogach powiatowych np łączących tylko drogę krajową z wojewódzką. Lista możliwości wstępnej eliminacji jest szeroka i chyba uzależniona tylko od wyobraźni przygotowujących konkurs. Po analizie okazać się może, że tylko jeden lub dwa konkursy w roku pokrywają się z potrzebami Miasta, reszta jakby przygotowywana zupełnie dla kogoś innego.

MZUiM dysponuje grupą projektów w oczekiwaniu na ogłoszenie konkursów w zasadzie już dla wszystkich kategorii dróg, różnych rozpiętości finansowych i na wszelki wypadek po przeprowadzonych ocenach oddziaływania na środowisko, wyposażonych w oświetlenie uliczne lub nie, ścieżkę rowerową lub nie, wysepki kanalizujące ruch poprawiające bezpieczeństwo lub nie, podwyższających nośność przebudowywanej drogi lub nie, o znaczeniu regionalnym lub nie... Dlaczego? Po to, żeby we właściwym momencie móc na czas złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie.

W latach 2001 do 2012 w każdym roku projekty zgłaszane były do dofinansowania z różnych źródeł. Zarówno Phare, Regionalnego programu Operacyjnego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Budżetu Państwa, Programów MSWiA "Razem Bezpiecznie" itd. Nieliczne tylko wnioski nie uzyskały dofinansowania. Słowem gdy tylko pojawia się konkurs zastanawiamy się, który z projektów wpisuje się wprost pod względem finansowania, technicznym i realizacyjnym i przygotowujemy wniosek. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu do którego zgłosiliśmy etap II "środkowy" ul. Gałeczki. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. Pozostaje ocena merytoryczna.

Wykaz przykładowych inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków zewnętrznych zamieszczony został poniżej.

 

 

Dodaj komentarz