Poszerzenie ul. Podmiejskiej w Chorzowie

Liczne zgłoszenia jakie odbieramy od kierowców i mieszkańców skłoniły nas do zrealizowania jeszcze w tym roku poszerzenia ul. Podmiejskiej na końcowym jej odcinku. Projekt przebudowy ul. Leśnej zakłada realizację docelowo trzech etapów, z których jeden został już zrealizowany w roku 2011, a pozostałe dwa będą musiały poczekać na realizację w późniejszych latach.

 

Trzeci z etapów dotyczy przebudowy odcinka ul. Podmiejskiej i Odrodzenia od ul. Leśnej do pętli autobusowej jednak ze względu na inne priorytetowe zadania oraz koszt rzędu 1,9 mln złotych nie znalazł się w budżecie na rok 2012.

 

Zdecydowaliśmy się  na wykonanie jeszcze w tym roku poszerzenia ulicy na odcinku wzdłuż szkoły o szerokość 2,5 m z wykorzystaniem pilotażowo w Chorzowie geosyntetyka komórkowego GEOMAXX typu GWS33, który dostarczył w błyskawicznym tempie naszemu Wykonawcy producent firma Geo Globe Polska.  Panujące obecnie warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie jezdni  o nawierzchni utwardzonej zamkniętej dlatego też zastosowano  geosiatkę przestrzenną grubości 20 cm, składającej się ze zgrzanych ze sobą taśm polimerowych, której zadaniem będzie wzmocnienie korpusu drogi, zaklinowanie kruszywa oraz zminimalizowanie jego przemieszczania powodowanego kołami poruszających się samochodów. Zastosowanie geosyntetyka przestrzennego znacząco zmniejszyło zakres i koszt robót ziemnych oraz czas ich realizacji.

Takie rozwiązanie nie było do tej pory stosowane w Chorzowie. Na przykładzie ulicy Podmiejskiej dowiemy się czy zastosowanie geosyntetyka przestrzennego sprawdzi się w utwardzeniach nawierzchni dróg lokalnych i czy będzie można z powodzeniem go stosować, oprócz wzmocnień korpusów drogowych przy budowie autostrad, również w drobnych pracach modernizacyjnych w mieście.

 

 

 

 

Dodaj komentarz