Opolska ze "Schetynówek"

Miasto Chorzów otrzymało dotację na przebudowę ulicy Opolskiej w wysokości ca 872 tyś zł ( ca 50%) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki temu możliwa będzie realizacja robót w roku bieżącym. W czerwcu MZUiM podpisał umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą robót. Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na 12 lipca. Prace potrwają do końca września br. Koszt realizacji robót wynosi 1.752 072,21zł.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych. Przypomnijmy, że w ramach przebudowy ulicy Opolskiej realizowany będzie również odcinek od ul. Składowej do Ślężan w Świętochłowicach.

Dodaj komentarz