Obwodnica Chorzowa – nadal kluczowym projektem komunikacyjnym Chorzowa

Od 2007 roku z drobnymi przerwami trwają prace nad najważniejszym z komunikacyjnego punktu widzenia zadaniem jakim jest budowa obwodnicy Chorzowa. Zadanie to otrzymało nazwę roboczą: „Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu”.

Realizacja dokumentacji została wstrzymana kilkakrotnie w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania tzw decyzji środowiskowej oraz brakiem jednoznacznego stanowiska PKP odnośnie projektowanej linii kolejowej Katowice-Pyrzowice. Przebieg tejże linii kolejowej oznaczonej przez PKP numerem 131 jest o tyle istotny, że projektowa przez Miasta Bytom, Chorzów i Katowice obwodnica, na części swojego przebiegu tj od Chorzowa Starego do granicy miasta Bytomia w zasadniczy sposób zbliża się do jednego z koncepcyjnych wariantów linii kolejowej, a z drugim bezpośrednio koliduje. Inwestycja prowadzona od początku roku 2008 przez PKP czyli budowa połączenia kolejowego z Katowic do Pyrzowic doczekała się w dopiero pod koniec 2009r wyłonienia projektanta, który przeanalizował możliwości techniczne, finansowe i społeczne wszystkich wariantów i przedstawił Zarządowi PKP w marcu bieżącego roku wariant preferowany. Przypomnijmy, że rozpatrywany był między innymi wariant poprowadzenia połączenia kolejowego nowym śladem z Katowic poprzez stację Chorzów Batory, śladem dawnej kolei piaskowej na pograniczu Chorzowa i Świętochłowic ( tył ul. Beskidzkiej) z przekroczeniem ul. 3-go Maja na wysokości kompleksu AMELUNG i dalej w kierunku Tesco z przekroczeniem ul. Chorzowskiej w Bytomiu na granicy z miastem Chorzów (przy bunkrze) i dalej w kolizji z projektowaną obwodnicą. Drugi z wariantów zakładał poprowadzenie linii kolejowej starym śladem linii 131 z korektą geometrii układu torowego i dostosowaniem do nieco większych prędkości. Brak decyzyjności ze strony PKP w ubiegłych latach spowodował konieczność zawieszenia prac nad ostatecznym kształtem obwodnicy. Zarząd PKP przyjął ostatecznie pod koniec marca 2010r wariant przebiegu linii kolejowej nr 131 po starym śladzie poprzez stację Chorzów Miasto co pozwoli na wznowienie prac projektowych nad obwodnicą. Gdyby ta decyzja zapadła kilka dwa lata temu nasz projekt byłby już ukończony. Intensyfikujemy więc działania, które pozwolą na zakończenie prac projektowych pod koniec 2010r. Pocieszające jest jedno – pozostawienie linii kolejowej w starym przebiegu jest najkorzystniejszym wariantem, który powoduje, że odpada budowa skomplikowanego technicznie skrzyżowania linii kolejowej o dużym promieniu łuku z drogą o parametrach drogi GP

Dodaj komentarz