Na Jubileuszowej - mieszkańcy nie chcą parkingu. Budżet obywatelski zablokowany

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014 przy drodze wewnętrznej - Jubileuszowej miał zostać wybudowany parking dla samochodów osobowych. Parking zaprojektowany został wzdłuż wewnętrznej drogi częściowo na terenie miejskim, częściowo Szkoły Społecznej i w małym fragmencie na terenie wspólnoty mieszkaniowej.

Dokumentacja projektowa, która została opracowana na potrzebę tego zadania uwzględnia budowę 30 miejsc postojowych i wykonanie oświetlenia ulicznego parkingu jak i drogi wewnętrznej prowadzącej jednocześnie do przychodni lekarskiej i cmentarza. Jedna ze wspólnot mieszkaniowych nie podjęłastosownej  uchwały i  tym samym nie wyraziła zgody na udostępnienie fragmentu terenu na potrzeby budowy. Nie można więc uzyskać pozowlenia na budowę i rozpocząć realizacji robót. Stanowisko przedstawicieli  wspólnoty jest ostateczne i wymagać będzie zmiany projektu i ograniczenia liczby miejsc postojowych do 18-stu.

W budżecie na rok 2014 zostały zabezpieczone środki na tę inwestycje jednak jej realizacje w tym roku nie będzie możliwa. to pierwszy przypadek w Chorzowie,  w którym mieszkańcy nie chca parkingu.

W załączniku plan zagospodarowania terenu.

Załącznik: 
rys-2_plan_syt.pdf - plik .pdf, ok. 296.5 KB

Dodaj komentarz