Modernizacja ulicy Gałeczki

Informujemy, że w dniu 1.07.2013 r. (poniedziałek) rozpoczynają się prace związane z modernizacją ciągu ulicy Gałeczki na odcinku położonym pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ryszki i skrzyżowaniem z ul. Górniczą/al. Wojska Polskiego.

 

Ze względu na potrzebę zamknięcia dla ruchu pojazdów jednego pasa ruchu (prawego jadąc w kierunku al. Wojska Polskiego/ul. Górniczej, przyległego do ul. Barbary), zachodzi potrzeba wprowadzenia na ww. odcinku ulicy ruchu jednokierunkowego, prowadzonego z kierunku ronda przy ul. Ryszki w kierunku ronda przy ul. Górniczej/al. Wojska Polskiego.

 

Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągiem ulic:

- z kierunku ul. Gałeczki (od DW 902) w kierunku ul. Katowickiej i Centrum: al. Wojska Polskiego - ul. Katowicka,

- z kierunku al. Wojska Polskiego i ul. Gałeczki (od DW 902) w kierunku ul. Ryszki: ul. Górnicza - ul. Hajducka - ul. Ryszki,

- z kierunku ul. Gałeczki (od ul. Katowickiej) w kierunku ul. Barbary: ul. Górnicza - ul. Klimzy - ul. Barbary,

- z kierunku ul. Anny i ul. Klimzy w kierunku ul. Gałeczki: ul. Klimzy - ul. Hajducka - ul. Górnicza - ul. Gałeczki.

 

Ze względu na remont chodnika położonego po zachodniej stronie ul. Gałeczki, ruch pieszy odbywać się będzie wyznaczonymi ciągami.

 

Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji zbiorowej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach organizatora komunikacji zbiorowej KZK GOP.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót oraz na trasach wprowadzonych objazdów.

Dodaj komentarz