Modernizacja ul. Gałeczki,

Informujemy, że w dniu 21.03.2011 r. rozpoczynają się prace związane z realizacją przebudowy kolejnego odcinka ul. Gałeczki w Chorzowie, tj. położonego pomiędzy skrzyżowaniem (rondem) z ul. Górniczą i al. Wojska Polskiego a węzłem drogowym drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa).

Modernizacja ww. odcinka obejmuje m. in.:

1. przebudowę konstrukcji jezdni ulicy Gałeczki,

2. remont mostu nad Rawą,

3. budowę dwóch zatok autobusowych,

4. budowę azylu wraz z przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Zapłocie,

5. remont chodników wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Koszt zadania wynosi niespełna 3,4 mln zł, z tego 85% pochodzi z dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Termin zakończenia całości robót planuje się na dzień 30 maja 2011 r.

 

W związku z powyższym wprowadzona zostanie zmiana organizacja ruchu drogowego, zakładająca wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu modernizowanego odcinka ul. Gałeczki, który prowadzony będzie od ronda w kierunku węzła drogowego DTŚ.

Wprowadzone zostaną również następujące objazdy:

1. dla kierujących jadących ciągiem ul. Armii Krajowej z kierunku Świętochłowic i  kierujących jadących ciągiem ul. Szpitalnej z kierunku autostrady A4 w kierunku ul. Gałeczki:  al. BoWiD – ul. Racławicka – ul. Górnicza,

2. dla kierujących jadących ciągiem ul. Gałeczki  z kierunku ul. Armii Krajowej: łącznica DW nr 902 w kierunku Świętochłowic - DW nr 902 - łącznica DW nr 902 w kierunku al. BoWiD - al. BoWiD - ul. Hajducka - ul. Górnicza,

3. dla kierujących poruszających się ciągiem drogi wojewódzkiej nr 902 z kierunku Katowic: łącznica DW nr 902 z kierunku Katowic do al. BoWiD - al. BoWiD - ul. Hajducka - ul. Górnicza,

4. dla kierujących poruszających się ciągiem drogi wojewódzkiej nr 902 z kierunku Świętochłowic: łącznica DW nr 902 z kierunku Świętochłowic do al. BoWiD - al. BoWiD - ul. Hajducka - ul. Górnicza.

Plan objazdów

Kierujących pojazdami oraz pieszych poruszających się w strefie prowadzonych robót prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych.

Miejsce utrudnień w ruchu

Informacja KZK GOP na temat zmiany trasy llinii autobusowej nr 23

Dokumenty

 

 

Dodaj komentarz