Modernizacja skrzyżowania ulic Szpitalnej, Dyrekcyjnej i Żelaznej

Informujemy, że w dniu 9.05.2011 r. rozpoczynają się prace związane z realizacją budowy małego ronda o średnicy 28 m na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, Dyrekcyjnej i Żelaznej usprawniającego m.in. przejazd pojazdów wielkogabarytowych do ul. Żelaznej z kierunku ulicy Szpitalnej (jadąc od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) oraz wyjazd z ul. Żelaznej do ul. Szpitalnej w kierunku ul. Batorego.

Koszt ww. zadania wynosi 1,1 mln zł (roboty drogowe, wymiana oświetlenia - źródła światła LED -  i zagospodarowanie zieleni).Na tą inwestycję (łącznie z remontem nawierzchni ul. Stefana Batorego na odcinku od skrzyżowania z ulicami Klonową/Brzozową do skrzyżowania z ul. Szpitalną, Miasto w roku 2010 złożyło wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który znalazł się na liście rezerwowej z szansą na przyznanie dotacji w wysokości 50%. Informacja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania znana będzie najpóźniej do dnia 15.06.2011 r. W przypadku nie uzyskania dofinansowania z NPPDL, etap związany z remontem nawierzchni ul. Stefana Batorego nie będzie realizowany w bieżącym roku.Termin zakończenia całości robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej, Żelaznej i Dyrekcyjnej planuje się na koniec lipca br.W dniu 9.05.2011 r. wprowadzony zostanie etap I planowanych robót. Zakłada on przełożenie ruchu dwukierunkowego odbywającego się ciągiem ulicy Szpitalnej na jezdnię zachodnią ww. ulicy (odpowiednio poszerzoną). Połączenie ciągu ulicy Żelaznej i Szpitalnej zostanie zamknięte dla ruchu drogowego. Dojazd do ul. Żelaznej możliwy będzie z kierunku ul. Stefana Batorego ciągiem ulicy Dyrekcyjnej lub z kierunku ul. Armii Krajowej ciągiem ulic Wieniawskiego i Leśnej. Przebieg tras linii autobusowych oraz lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.Kierujących pojazdami oraz pieszych poruszających się w strefie prowadzonych robót prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych.Miejsce utrudnień w ruchu

Dodaj komentarz