Modernizacja skrzyżowania ulic Łagiewnickiej, Mariańskiej, Miarki i Pudlerskiej

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 10.08.2011 r. rozpoczynają się prace związane z modernizacją skrzyżowania ulic Łagiewnickiej, Mariańskiej, Miarki i Pudlerskiej.

W związku z powyższym zamknięty dla ruchu kołowego zostanie obszar całego skrzyżowania (dojazd dla mieszkańców posesji położonych przy ul. Mariańskiej nr 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b i 5, 5a, 5b, 7, 7a, 7b zapewniony zostanie z kierunku ul. Miarki).

 

Celem ominięcia ww. miejsca wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ulicami:

1. Łagiewnicką - św. Wojciecha (dwukierunkową na czas prowadzonych prac) - Mariańską - Janasa - 3-go Maja,

2. św. Piotra - 11-go Listopada - Krzyżową.

[trasy objazdów]

 

Na trasach objazdów na wybranych ciągach ulic obowiązywać będą ograniczenia w postoju pojazdów.

 

Zachodzi ponadto konieczność zmiany lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej (KZK GOP), które czasowo przeniesione zostaną z ulicy Mariańskiej na ulicę Łagiewnicką (rejon skrzyżowania z ul. św. Wojciecha).

 

Zakończenie całości robót planuje się na dzień 30.09.2011 r.

 

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie prowadzonych prac oraz na trasach objazdów. Prosimy również o stosowanie się do obowiązującego oznakowania wprowadzonego na czas ww. robót.

Dodaj komentarz