Mini Obwodnica Batorego - o duży krok do przodu - zobacz film

Wspominaliśmy już w naszych wcześniejszych artykułach na temat ulicy Leśnej i Leśnej II, że obie te inwestycje przybliżają nas do możliwości dotarcia do Chorzowa drogą alternatywną z pominięciem w całości ulicy Stefana Batorego. Nie wszyscy jednak mieszkańcy naszego miasta potrafią wyobrazić sobie w jaki sposób i którędy będzie można dotrzeć z Autostrady A4 do ulicy Armii Krajowej i dalej do centrum Miasta. Może nazywanie łącznie tych inwestycji Mini Obwodnicą Chorzowa Batorego jest przesadnym nadużyciem, ale wybudowane już częściowo nowe połączenie drogowe po jego całkowitym zakończeniu takową rolę będzie po części pełnić.  Dla zobrazowania przedstawiamy łącze do materiału filmowego, który powinien przybliżyć nam to co już zostało zrobione i na co będzie trzeba jeszcze cierpliwie poczekać.

Stan na 22.11.2010 jest następujący:

Część pierwsza - wybudowany i oddany do użytku 1320 metrowy  odcinek drogi rozpoczynający się pasem włączenia do jezdni zbierająco - rozprowadzającej Autostrady A4 biegnący poprzez tereny leśne, dalej wzdłuż terenu Parku Logistycznego ProLogis i kończący się tuż przed skrzyżowaniem z linią kolejową na wysokości firmy Eltrans.

Część druga - budowa wiaduktu nad linią kolejową PKP (ok 7m powyżej ulicy Inwalidzkiej). Obok istniejącego toru kolejowego wyciągowego. (Trwają prace projektowe wiaduktu, które powinny zakończyć się w okolicach września 2011 roku). Po zakończeniu prac projektowych, uzyskaniu prawa do dysponowanie terenem na cele budowlane oraz pozyskaniu dofinansowania możliwa będzie jego budowa.

Część trzecia. - do wykonania 560 metrowy odcinek drogi od projektowanego wiaduktu do skrzyżowania z ul. Leśną, a w zasadzie jej przedłużeniem na terenach byłej Huty Batory. Miasto posiada Projekt Budowlany i ważną decyzję zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Część czwarta -  na ukończeniu znajduje się budowa przedłużenia ulicy Leśnej w kierunku ulicy Piekarskiej. Termin  zakończenia kwiecień 2011 roku.

Po pokonaniu tego odcinka dojeżdżamy do istniejącego ronda na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Piekarskiej i dalej ulicą Piekarską można dotrzeć do ulicy Armii Krajowej.

Perspektywicznie perspektywicznie zrealizowanie wariantu alternatywnego poprzez  zjazd z projektowanego wiaduktu nad koleją w okolicy firmy ELTRANS i zjazd na ulicę Inwalidzką i dalej poprzez wybudowane w 2009 roku mini rondo w kierunku Armii Krajowej i DTŚ lub w kierunku Katowic ul Maronia.

Dzięki korzystnemu porozumieniu, znaczącą część kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz budowy odcinka pierwszego poniosło ProLogis. Póki co z kasy Miasta finansowana jest jedynie budowa ulicy Leśnej  po terenach byłej Huty Batory jako niezależne zadanie.

W ten sposób w praktyce Od autostrady A4 można będzie dostać się już trzema połączeniami do ulicy Armii Krajowej tj ul. Stefana Batorego, Inwalidzką i Piekarską.Trzy połączenia drogowe to teoretyczne zmniejszenie natężenia ruchu na ulicy Stefana Batorego o kilkadziesiąt procent i co ważniejsze możliwość ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych. W tym celu konieczne jest przebudowa skrzyżowania ulic Szpitalnej-Żelaznej-Dyrekcyjnej, aby umożliwić wszystkie relacje dla transportów obsługujących Hutę Batory oraz  powstające i funkcjonujące tam spółki.

W tym miejscu należy nadmienić, że PKP w ramach projektu budowy linii kolejowej nr 131 zostało zobowiązane przez nasz Zarząd do przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Inwalidzkiej i Piekarskiej z podwyższeniem skrajni i odpowiednim poszerzeniem do dwóch normatywnych pasów ruchu i wyeliminowaniem konieczności przejazdu po torowisku tramwajowym.

Oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie obwodnicy zupełnie bezkolizyjnej z minimum czterema pasami, ale uwarunkowania lokalizacyjne związane z istniejącą zabudową oraz obiektami liniowymi (linie kolejowe inne drogi) nie pozwalają na wyznaczenie odpowiedniego jej przebiegu, nie mówiąc już o koszcie realizacji. Zasadniczym atutem realizowanego przez nas przebiegu jest oddalenie praktycznie w całości od zabudowy mieszkaniowej oraz minimalna liczba skrzyżowań, które obniżają przepustowość każdej drogi.

Jak na razie nie ma możliwości, posługując się przepisami ruchu drogowego, skorzystać z tej drogi jako alternatywnego połączenia drogowego. Bezpieczna możliwość taka pojawi się już po wybudowaniu wiaduktu.

Poniżej umieszczamy link do filmu oraz uproszczony schemat skomunikowania:

FILM

Dodaj komentarz