Lisickiego w remoncie

Trwają prace związane z remontem ulicy Lisieckiego w Chorzowie Batorym. Nawierzchnia jezdni była w fatalnym stanie technicznym. Grunty wysadzinowe występujące poniżej warstw podbudowy spowodowały przez lata wypiętrzenie jezdni i duże deformacje w profilu podłużnym.

Konieczna  jest całkowita wymiana konstrukcji jezdni i wykonanie stabilizacji gruntu. Niestety z tego właśnie powodu ulica została całkowicie wyłączona z ruchu. Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość.

 

Ulica zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Nawierzchnie chodników zostaną wymienione na nowe. Zakończenie prac przewidziane jest na połowę grudnia.

Zadanie weszło do planu z tzw "oszczędności" jakie pozostały nam z innych realizowanych w tym roku projektów i dlatego właśnie realizacja rozpoczęła się dopiero w  listopadzie.

Dodaj komentarz