Leśna - podsumowanie

Zakończyła się realizacja  etapu drugiego ul. Leśnej tj. odcinka od ul. Podmiejskiej do ul. Piekarskiej czyli od ( km 0+235,00 do km 0+904,31).

Był to najtrudniejszy realizacyjnie i najkosztowniejszy odcinek ulicy jaki należało wybudować. W zakres robót wykonano między innymi: budowe jezdni z pełną konstrukcją dla ruchu ciężkiego, budowe chodnika, przebudowę sieci elektroenergetycznych,  wodociągowej, teletechnicznej, przebudowę przejazdów kolejowych bocznicowych, budowę nowego oświetlenia ulicznego. Budowa została rozpoczęta w roku 2010 jednak ze względu na liczne kolizje z istniejącymi siaciami uzbrojenia podziemnego oraz konieczne dodatkowe  ich przebudowy została zakończona dopiero w maju 2011 roku. W zasadzie cały budowany odcinek przebiega po terenach należących w przeszłości do Huty Batory.

Budowa tego odcinka to kolejny krok ( po Leśnej II) do stworzenia alternatywnego dla ul. Stefana Batorego ciągu komunikacyjnego łączącego autostradę A4 z ulica Armii Krajowej. Mieszkańcy "Starego Osiedla" mogą spać spokojnie. Na odcinku ulicy Odrodzenia od pętli autobusowej oraz na ulicy Podmiejskiej nie będzie odbywał się ruch samochodów ciężarowych. Została tam wprowadzona odpowiednia organizacja ruchu, która to uniemożliwia.

Zadanie współfinansowane ze środków unii Europejskiej w ramach programu: Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL.  Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”.

Dodaj komentarz