"Leśna" i "Leśna II" jak rozróżnić dwie różne inwestycje?

Ulica Stefana Batorego i Szpitalna jest jedynym ciągiem komunikacyjnym łączącym Autostradę A4 z Centrum Miasta. Z  połączenia tego korzystają nie tylko kierowcy, którzy jako cel podróży  obrali sobie Chorzów, ale również Ci, którzy rezygnują z próby przedostania się z A4 ulicą Bocheńskiego w Katowicach w kierunku DTŚ czy też centrum. Możliwości szybkiej poprawy tego stanu nie ma, ale czynimy starania, aby Chorzów uzyskał alternatywne dla St. Batorego połączenie drogowe. Do osiągniecia tego celu jeszcze daleko, ale działania zostały zaiinicjowane już 2007 roku. Alternatywne połączenie drogowe możliwe będzie dzięki wybudowaniu nowej ulicy, któa otrzymała nazwę ul. Leśna II oraz zmodernizowaniu ul. Leśnej. W różnorodnych publikacjach prasowych pojawiały się informacje na temat tych dwóch inwestycji i często są one mylnie identyfikowane.

Pomijając często trudną do zrozumienia nomenklaturę drogową i tą wymaganą w procesie budowlanym wyjaśnijmy więc na wstępie na czym polegają te inwestycje:

 

Ulica Leśna

Pierwszą inwestycją, która realizowana będzie już w bieżącym roku będzie budowa jednego z etapów ulicy Leśnej. Zakres został wyróżniony na załączonym planie sytuwacyjnym kolorem żółtym. Na rok 2010 przewidziano do realizacji odcinek środkowy, który przebiega praktycznie w całości na terenach przemysłowych Huty Batory. Natomiast cała inwestycja polegać będzie na:

- wyremlontowaniu odcinka ulicy Piekarskiej na odcinku od ronda w kierunku terenów przemysłowych Huty Batory,

- budowy odcnika ulicy od zbiegu ulicy Leśnej i Piekarskiej poprzez tereny poprzemysłowe kończącego się na skrzyżowaniu z ulicą Podmiejską,

- przebudowy ulicy Podmiejskiej (odcinek wzdłuż garaży do ul. Odrodzenia) i ulicy Odrodzenia na odcinku od ul. Podmiejskiej do Pętli autobusowej.

Dla lepszego zobrazowania zakresu inwestycji w najbliższym czasie udostępnimy plan zagospodarowania dla tego zadania. Tymczasem warto skorzystać z dostępnych map internetowych. W nazwie inwestycji pojawia się zwrot "ulica leśna" gdyż budowany odcinek w zasadzie jest kontynuacją- wydłużeniem istniejącego odcinka ul. Leśnej.

 

Ulica Leśna II - to odcinek drogi, który rozpoczyna się od jedni serwisowej autostrady A4, i przebiega przez teren leśny dalej wzdłuż centrum logistycznego ProLogis, i dalej z przekroczeniem linii kolejowej i kończy na włączeniu do ulicy Leśnej. Na załączonym planie sytuacyjnym przebieg ulicy Leśnej został wyróżniony kolorem czerwonym. (Przyległe ogródki działkowe pozostaną nienaruszone)

Ta inwestycja została podzielona na dwa etapy:

- budowa odcinka od jezdni serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z linią kolejową. Na załączonym rysunku miejsce to zaznaczone zostało kolorem zielonym. Etap ten jest realizowany od listopada ubiegłego roku i powinien zostać zakończony w połowie roku 2010.

- budowa odcinka od skrzyżowania z linią kolejową (kolor zielony na mapie) do ulicy Leśnej (kolor pomarańczowy na planie sytuacyjnym).

Budowa tego etapu będzie możliwa dopiero w latach następnych, a wstępnie zaplanowano ją na rok 2011.  W tym etapie należy wybudować nowy obiekt mostowy, ponieważ obecnie projektowana ul. leśna II krzyżuje się z linią kolejową w różnych poziomach i przejazd jest możliwy po tymczasowym obiekcie mostowym, który musi zostać zmodernizowany.

Tu pojawia się kolejna możliwość, nad którą pracujemy. Miejsce gdzie będzie projektowany obiekt mostowy to rejon końcowego odcinka ulicy Inwalidzkiej. Czynimy starania, aby w miejscu tym wykonać łącznicę zjazdową z obiektu mostowego, która umożliwi zjazd z ulicy Leśnej II do ul. Inwalidzkiej.

Zarówno jedna jak i druga inwestycja są bardzo ważnymi zadaniami komunikacyjnymi naszsego miasta, utworzą bowiem dodatkowy ciąg komunikacyjny, który w zasadzniczy sposób odciąży ulicę Stefana Batorego. Nie spodziewajmy się jednak połącznia drogowego o parametrach drogi ekspresowej lub autostrady. Na takie rozwiązania przede wszystkim nie ma miesca (terenu), możliwości technicznych jak również środków. Ulice będą jednojezdniowe po jednym pasie w każdym kierunku. Szczegóły techniczne zostaną umieszczane w odrębnych publikacjach poprzedzających rozpoczęcie robót.

 

 

 

Dodaj komentarz