Krajcok wprawia w ruch

W dniu wczorajszym oddany został do eksploatacji wyremontowany odcinek ul. Siemianowickiej od ul. Kościuszki do Karolinki. Pierwsze samochody przjechały po minirondzie około godziny 7 rano. Rozebrane zostało torowisko nieczynnej już linii tramwajowej nr 12, a nawierzchnia z kostki kamiennej została zamieniona na asfaltobeton. Wyremontowane zostały chodniki, zatoki postojowe. W ciągu ul. Siemianowickiej wymieniono oprawy oświetleniowe, a w rejonie skrzyżowań zastosowane oprawy ze źródłami światła LED. Szerokośc jezdni została zmienjszona do 7m dzięki temu udało sie zlokalizować przy Starochorzowskim Centrum Kultury zatokę autobusową i dodatkowe miejsca postojowe w rejonie przedszkola. Skrzyżowanie ulic Siemianowicka - Bozogrobców - Mazurska zostało przebudowane na mini rondo. Na podstawie prawie sześcioletnich  doświadczeń z minirondami na terenie Chorzowa - sądzimy, że rozwiązanie to z pewnością się sprawdzi i znacznie poprawi przepustowość i bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.

Dodaj komentarz