Inwestycje i remonty w roku 2010

INWESTYCJE:

 • Przebudowa ul. Opolskiej: planowany koszt realizacji 1 489 500,00 zł środki unii europejskiej + 1 500 000,00 zł środki własne,
 • Modernizacja ul. Gałeczki – Etap III: planowany koszt realizacji 3 943 109,00 zł środki unii europejskiej w tym 1 695 843,00 zł środki własne,
 • Rewitalizacja Obszarów Problemowych Chorzowa Batorego – od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej: planowany koszt realizacji 6 375 000,00 zł środki unii europejskiej + 1 125 000,00 zł środki własne,

  REMONTY- drogi powiatowe:

  • Remont ul. Armii Krajowej – miejscowo na całej długości: planowany koszt realizacji 500 000,00 zł środki własne,
  • Remont ul. Racławickiej: planowany koszt realizacji 800 000,00 zł środki własne,
  • Przebudowa skrzyżowania ulic Styczyńskiego, Strzelców Bytomskich, Raciborska z budową mini ronda: planowany koszt realizacji 1 500 000,00 zł środki własne,
  • Przebudowa skrzyżowania ulic Górniczej, Hajduckiej, Racławickiej: planowany koszt realizacji 1 120 000,00 zł środki własne,

  REMONTY – drogi gminne:

  • Remont ul. Trzynieckiej wraz z wykonaniem przejazdu nad rzeką Rawą: planowany koszt realizacji 650 000,00 zł środki własne.

  Inwestycje i remonty zrealizowane w roku 2009

  Dodaj komentarz