Górnicza-Hajducka-Racławicka przebudowa skrzyżowania

gorniczaRusza drugi etap robót związancyh z przebudowa skrzyżowania ul. Górniczej-ul.Hajduckiej-ul.Racławiskiej.

Zadanie zostało podjęte wspólnie z Chorzowsko – Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji i ma na celu w pierwszej kolejności zlikwidowanie ograniczenia tonażowego jakie obowiązywało w ciągu ul. Górniczej. Istniejący przepust na kanale Suez w ciągu ulicy Górniczej był w złym stanie technicznym i należało go wyremontowac lub przebudować. Projekt budowlany powstał już w 2008r jednak całość prac trzeba było skoordynować z zaplanowanymi pracami prowadzonymi na kanale SUEZ.

 

Roboty związane z wydłużeniem zarurowania na kanale SUEZ zostały już zakończone, a koszt robót poniosą chorzowskie wodociągi. Obecnie rozpoczął się etap drugi mianowicie drobna korekta geometrii skrzyżowania, która pozwoli na wybudowanie mini ronda ( podobnie jak na skrzyżowaniu ulic Ryszki-Gałeczki).Roboty obejmą m.in. wymianę nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo na ul. Górniczej, wymianę nawierzchni chodników, modernizację przystanku autobusowego u zbiegu ulic Hajduckiej i Racławickiej. Pojawi się  również nowa zieleń. Koszt przedsięwzięcia 631 tys zł. Prace potrwają do 10.06.2010

Załączony plan zagospodarowania pozwoli na zapoznanie się z zakresem robót i zamierzonym efektem kończowym, który powinien usprawnić ruch na skrzyżowaniu i poprawić bezpieczeństwo.

 

Dodaj komentarz