Gałeczki - podsumowanie

Przebudowa ulicy Gałeczki etap III tj odcinek od ul. Wojska Polskiego do DW 902 zakończyła się terminowo. Zakres robót obejmował

1. Przebudowę konstrukcji jezdni ulicy Gałeczki,

2. Remont mostu nad Rawą,

3. Budowę dwóch zatok autobusowych oraz wymianę wiat przystankowych,

4. Budowę azylu wraz z przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Zapłocie,

5. Remont chodników wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

6. Wymiana oświetlenia uliczengo z zastosowaniem opraw z redukcją mocy.  

7. Wycięcie drzew kolidujących i przesłaniających widocznosć na skrzyżowaniach.

 Dzięki poszerzeniu jezdni w rejonie przebudowanego mostu możliwe było wprowadzenie nowej organizacji ruchu przy zjeździe do DW 902 (DTŚ). Wykonany został wydzielony prawoskręt w kierunku Zabrza, zabudowano dodatkowe pętle indukcyjne, dzięki temu udało się zoptymalizować pracę sygnalizacji świetlnej i usprawnić ruch. Czs przejazdu całego odcinka znacznie się skrócił.

Korzystając z zamknięcia drogi w ramach środków na bieżące utrzymanie jezdni wymienione zostały również warstwy bitumiczne na rondzie Wojska Polskiego Gałeczki - Górnicza

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Dodaj komentarz