Estakada - wzmocnienie konstrukcji obiektu

W dniu 16 kwietnia 2012r Wojewoda Śląski wydał Decyzję zezwalającą na realizację robót budowlanych związanych z zasadniczymi pracami remontowymi Estakady biegnącej w ciągu DK 79 w rejonie Rynku w Chorzowie.

Do tej pory prace prowadzone były na podstawie pozwolenia na rozbiórkę obiektu. Wiekszość prac rozbiórkowych i wyburzeniowych została już wykonana w okresie zimy i wiosną bieżącego roku. Dzięki temu można było niezwłocznie i "płynnie" przystapić do prac związanych z wzmocnieniem płyty ustroju nosnego wraz z przygotowaniem powierzchni pod wykonanie izolacji.

Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zadanie to nosi nazwę: "PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 79 UL. KATOWICKA W CHORZOWIE WRAZ Z ESTAKADĄ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KONOPNICKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ METALOWCÓW" i jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dodaj komentarz