Dokończenie - remontu Strzelców Bytomskich

14-go listopada 2011 roku wznowione zostały roboty związane z remontem ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wandy do 75-Pułku Piechoty. Od realizacji umowy z poprzednim wykonawcą odstąpiono ze względu na znaczne przekroczenie umownego terminu realizacji.

 

Niestety nie możliwe było natychmiastowe wznowienie robót, ponieważ prawo zamówień publicznych nawet w takich przypadkach nakazuje nam przeprowadzenia powtórnej procedury wyboru kolejnego wykonawcy robót. Ogłoszony został nowy przetrag na dokończenie robót. Umowa z nowym, oby solidniejszym Wykonawca, została podpisana 10 listopada br. Termin otwarcia do ruchu zamkniętego odcinka przewidziany jest na 10 grudnia 2011 roku. 

Dodaj komentarz