Co jeszcze w tym roku ? - zdecydują Radni

 

Pomimo skromnych środków budżetowych na rok bieżący Prezydent Andrzej Kotala poprał wstępnie nasze propozycje realizacji niewielkich ale niezwykle istotnych zadań  jakie konieczne są do wykonania w roku bieżącym.

 

 

Ze względu na zły stan techniczny i występujące deformacje na jezdni i chodnikach pilnym staje się wykonanie remontu ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wandy do 75 Pułku Piechoty. Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej nie nadaje się do eksploatacji przy tak dużym natężeniu ruchu. Przygotowana została dokumentacja projektowa i zasadnym będzie wykonanie wzmocnienie konstrukcji podbudowy i wykonanie w tym miejscu nawierzchni z asfaltobetonu oraz remont chodników. Kostka kamienna natomiast może zostać tymczasowo złożona na zapleczu MZUiM i posłużyć w przyszłości do remontu bardziej reprezentacyjnych ulic naszego miasta.

Stan techniczny oraz olbrzymi obszar nawierzchni ronda na  skrzyżowaniu ulic Mariańskiej - Łagiewnickiej - Pudlerskiej - Karola Miarki zmusza nas do wykonania remontu. Nawierzchnia jezdni jest mocno zdeformowana i spękana, natomiast nieuzasadniona ruchowo rozległość skrzyżowania sprawia, że rondo jest niebezpieczne, bo kierowcy - zwłaszcza przyjezdni - często nie stosują się do oznakowania i przejeżdżają na wprost z ul. Karola Miarki w kierunku ul. Mariańskiej. W ubiegłorocznym budżecie zabrakło niestety środków na remont tego skrzyżowania. Może uda się w roku bieżącym. Planujemy rozszerzyć w tym miejscu tereny zielone,  powiększyć wyspę środkową i zminimalizować obszar jezdni do niezbędnego minimum. Znacznie ograniczy to koszt remontu, a zniknie nikomu nie potrzebne i niewykorzystane "lotnisko" jakie tworzy tam jezdnia. W latach ubiegłych wymieniliśmy odcinkami nawierzchnię jezdni i podbudowę ul. Łagiewnickiej od ul. Wojciecha w kierunku ronda. teraz niestety trzeba będzie zająć się rondem. Przy okazji przebudować należy system  odwodnienia drogi, tak aby woda deszczowa z ulicy Karola Miarki nie przedostawała się drogą wewnętrzną w kierunku niżej położonych budynków.

W celu skomunikowania autostrady A4 z ul. Armii Krajowej poprzez ul. Leśną II i wariantowo Leśną-Piekarską oraz Inwalidzką konieczne jest zaprojektowanie wiaduktu nad torami PKP w rejonie firmy Eltrans oraz skrzyżowania na połączeniu ulicy Inwalidzkiej z ulicą Leśną II. Koncepcję mamy już przygotowaną potrzebna jest dokumentacja projektowa, którą naszym zdaniem należy opracować jeszcze w tym roku. Pozwoli to w przypadku pozyskania środków w budżecie na rok 2012 dokończyć budowę tego ciągu komunikacyjnego. Jest to kluczowa inwestycja w Chorzowie Batorym, której wykonanie wraz z zrealizowaną budową ul. Leśnej, Leśnej II, ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej - Dyrekcyjnej - Żelaznej oraz wykonanego ronda na skrzyżowaniu ulic Inwalidzkiej i Maronia  odciąży w sposób zasadniczy ulicę Stefana Batorego tworząc łącznie trzy alternatywne drogi dojazdu z A4 w kierunku ul. Armii Krajowej i dalej DTŚ.

Władze Miasta zaopiniowały pozytywnie również potrzebę remontu ul. Siemianowickiej na odcinku od ul. Kościuszki do granicy Miasta Katowice, która w przypadku uzyskania dotacji np. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych mogłaby być zainicjowana również w roku 2012. Projekt odcinka od ul. Kościuszki do Karolinki już posiadamy od ubiegłego roku. Konieczne jest sporządzenie dokumentacji projektowej na odcinek dalszy, gdzie kosztem nieczynnego torowiska tramwajowego  można wykonać ciąg pieszo-rowerowy i zatoki autobusowe. Tym bardziej, że tereny przyległe do ul. Siemianowickiej są coraz bardziej atrakcyjne dla budownictwa mieszkaniowego.

Oprócz  tego chcielibyśmy zainstalować w ciągu ulicy Katowickiej (DK79) system preselekcji, który wychwytywałby z ruchu pojazdy przeciążone. Ruch pojazdów przeciążonych jest bowiem jednym z głównych czynników przyspieszających degradację dróg. Ponadto dość rygorystyczne kary finansowe jakie nakłada Inspekcja Transportu Drogowego, sięgające jednorazowo nawet do 11 tyś zł trafiają w całości do Zarządcy Drogi. Z ITD współpracujemy od 2009 roku od chwili uruchomienia pierwszego punktu do ważenia pojazdu w ciągu ul. Kluczborskiej. Drugi punkt powstał w roku 2010 w ciągu ul Katowickiej w rejonie ul. Stabika.

Do zadań na ten rok chcielibyśmy włączyć również wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic Żołnierzy Września i 75go Pułku Piechoty oraz wdrożenie nowego systemu zarządzania pasem drogowym.

Decyzja o realizacji jeszcze w tym roku wyżej wymienionych zadań - należeć będzie do Radnych na najbliższej sesji Rady Miasta. Technicznie i organizacyjnie jesteśmy przygotowani.

Dodaj komentarz