Co jeszcze w tym roku?

Inwestycje i remonty zaplanowane w budżecie MZUiM na rok 2011 w zasadzie się już zakończyły. Ceny jakie oferowali Wykonawcy w przetargach były na tyle niskie, że wygospodarowane "oszczędności" decyzją Prezydenta Miasta i Rady Miasta zostały przeznaczone na zrealizowanie dodatkowych niewielkich zadań w zakresie dróg.

Trwają postępowania przetargowe na:

- wymianę nawierzchni chodników w ciągu ul. Pudlerskiej w Chorzowie na całej długości,

- remont ulicy Lisieckiego,

- tymczasową przebudowę skrzyżowania Nomiarki/łącznica z DW 902(DTŚ) wraz ze zmianą organizacji ruchu

- tymczasowa przebudowa skrzyżowanie Nomiarki/Raciborska/75-Pułku  Piechoty wraz ze zmianą organizacji ruchu

Liczymy na to, że pogoda dopisze i uda się większość zadań zrealizować w tym  roku. Remont ulicy Pudlerskiej ze względu na duży zakres został podzielony na etapy. Etap pierwszy zostanie zrealizowany w roku 2011 reszta robót planowana jest do zrealizowania w roku 2012.

Rezerwy finansowe pozwolą również na częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowych. MZUiM zlecił  opracowanie projektów na następujące zadania:

- zmianę zagospodarowania ulicy Jagiellońskiej (deptak) z wymianą nawierzchni, oświetlenia, elementami małej architektury i zielenią

- przebudowa ul. Siemianowickiej na odcinku od ul. Karolinki do granicy miasta z zagospodarowaniem torowiska tramwajowego na ciąg pieszo-rowerowy

- budowę wiaduktu w ciągu ulicy Leśnej II oraz połączenia ul Leśnej II z ulicą Inwalidzką i Leśną ("mini obwodnica Chorzowa Batorego")

- remont wiaduktu nad koleją w rejonie Placu Jana w Chorzowie Starym

- przebudowę skrzyżowania ulic Gałeczki/ zjazd do AUCHAN/ łącznica DW 902 (DTŚ)

 

Dodaj komentarz