Co jeszcze na drogach w tym roku?

Sezon drogowy rozpoczął się w tym roku z ponad miesięcznym opóźnieniem ze względu na przedłużający się okres zimy. Corocznie udaje się wystartować z przebudowami i inwestycjami już w początkowych dniach kwietnia jednak w tym roku prace na drogach ruszyły ponad miesiąc później. Jeśli zima zawita do nas dopiero w listopadzie uda się zrealizować wszystkie zaplanowane realizację, a jest ich sporo. 

Trwa przebudowa nawierzchni chodników ulicy Wandy wraz z budową miejsc postojowych po obu stronach. Koszt całkowity zadania 513 tyś złotych. Prace zakończa się w końcowych dniach lipca. W trakcie realizacji jest również wymiana nawierzchni chodników ulicy Kalidego. Na całej długości zostanie wymieniona nawierzchnia chodników. Koszt zadania  427 tyś. złotych. prace potrwają do końca lipca.

Zakończony został remont nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Katowickiej od ulicy 3-maja do ul. Traugutta. Koszt realizacji robót 138 tyś. złotych.

Od 1 lipca rusza przebudowa ulicy Gałeczki na odcinku od Ryszki do Wojska Polskiego, kilka dni później budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulicy Gałeczki z łącznicą z DTŚ i zjazdem do Auchan w miejscu sygnalizacji świetlnej. Prace potrwają do końca września, a ich koszt wyniesie 4,6 mln złotych i jest dofinansowany w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ulica wymaga gruntownej przebudowy wraz z wymianą konstrukcji jezdni, wymianą nawierzchni chodników i budową kontynuacji ścieżki rowerowej.

Wyłoniony został również wykonawca, który wykona wymianę nawierzchni jezdni ul. Armii Krajowej na całej długości. Jednak rozpoczęcie tych robót będzie możliwe po zakończeniu robót torowych prowadzonych przez Tramwaje Śląskie i budowie kanalizacji, którą będzie prowadzić CHŚPWIK. Wartość inwestycji w zakresie drogowym wynosi 2,7 mln złotych i potrwa do końca roku 2014.

W połowie lipca rozpocznie się budowa odcinkowego systemu zarządzania ruchem na DTŚ w ramach którego wykonane zostaną dodatkowe trzy tablice zmiennej treści, kamery monitoringu i identyfikacji pojazdów oraz infrastruktura teletechniczna. Prace potrwają do końca września a ich koszt wyniesie 1,4mln złotych z czego 85% pochodzi z dofinansowania  z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Śląskiego.

W dniach od 10 lipca do 30 sierpnia prowadzona będzie budowa brakującego odcinka ul. Okrężnej. Koszt inwestycji 432 tyś złotych.

Na okres od sierpnia do pierwszych śniegów realizowane będą jeszcze następujące zadania dla których trwa ją końcowe prace projektowy oraz ogłaszane są przetargi:

1. Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Waxmanna

2. Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Racjonalizatorów

3. Budowa parkingu u zbiegu ulic 3-go Maja i Floriańskiej - zadanie budżetu obywatelskiego

4. Podparcie obiektu mostowego w ciągu ulicy Nowej

5. Modernizacja ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Odrodzenia.

6. Modernizacja parkingu przy Chorzowskim Centrum Kultury po szkodach górniczych.

7. Modernizacja końcowego odcinka ul. Klonowej  od ul.Lipowej do końca przebiegu w koordynacji z CHŚPWIK.

oraz jeśli uda się wygospodarować dodatkowe  środki w budżecie miasta rozpocznie się najważniejsze zadanie dla dzielnicy Chorzów Batory -  Przebudowa ul. Kollmanna wraz z budową obiektu mostowego z połączeniem z ul. Leśna i Inwalidzką. Zadanie zaplanowane na lata 2013-2015.

 

 

 

Dodaj komentarz