Ciąg dalszy remontu skrzyżowania ulic Katowickiej, Dąbrowskiego i Konopnickiej

Informujemy, że w dniu 17.04.2013 r. (środa) w godzinach porannych rozpoczęte zostaną prace związane z realizacją kolejnego etapu remontu ciągu ul. Katowickiej.

Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie wschodnia część ulicy Katowickiej na odcinku od rejonu budynku nr 50 (w rejonie skrzyżowania z ul. Kaszubską) do aktualnie remontowanego obiektu estakady (za skrzyżowaniem z ul. Konopnickiej). W związku z powyższym ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo zachodnią jezdnią ulicy Katowickiej (przyległą do stacji paliw BP).

 

Ze względu na brak możliwości zjazdu z ciągu ul. Katowickiej i ul. Dąbrowskiego do ul. Konopnickiej wyznaczone zostaną niżej opisane objazdy:

1. ul. Katowicka z kierunku Katowic do centrum i Chorzowa Starego: ul. Dąbrowskiego - ul. Zjednoczenia - ul. Powstańców - ul. Rynek,

2. ul. Powstańców w kierunku Bytomia: ul. Sobieskiego - ul. Dąbrowskiego - ul. Katowicka,

3. ul. Dąbrowskiego w kierunku Chorzowa Starego: ul. Zjednoczenia - ul. Powstańców - ul. Rynek.

 

Dojazd do ul. Konopnickiej możliwy będzie z kierunku ul. Bogedaina. Na ten czas ruch pojazdów w ciągu ul. Konopnickiej na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Bogedaina odbywać się będzie dwukierunkowo a ww. odcinek ulicy będzie bez przejazdu.

 

Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji zbiorowej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach organizatora komunikacji zbiorowej KZK GOP.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na odcinkach ulic objętych wprowadzoną zmianą organizacji ruchu.

Dodaj komentarz